Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ NĂM HỌC 2011-2012

KHỐI LỚP

THỨ TỰ

LỚP

HỌ TÊN CHA MẸ

HỌC SINH

HỌ TÊN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

SỐ ĐT

10

1

10B1

Nguyễn Thị Thư

Đỗ Mạnh Hùng

Lê Tân Chữ (HT)

Lê Thị Hồng Hạnh

Bùi Cừ Thiện

2

10B2

Đinh Viết Thắng (HT)

Mai Duy Ánh

Nguyễn Thị Kim Chi

Đinh Nguyễn Trung Thịnh

Đinh Thị Phương Thảo

Đỗ Quốc Hà

Nguyễn Văn Bênh

01693677779

01685498538

3

10B3

Nguyễn Văn Ngọc

Đặng Chữ (HT)

Tô Thị Hồng Bảy

Nguyễn Ngọc Huyền My

Đặng Kim Duy

Trần Anh Khoa

Huỳnh Thị Kim Đông

0903502045

4

10B4

Nguyễn Thái Lâm (HT)

Ngô Thị Tâm

Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Trung Anh

Nguyễn Thị Tố Uyên

Đặng Thị Hiên

Phạm Thị Minh Hà

01642713981

0982485891

5

10B5

Nguyễn Văn Luân (HT)

Lê Xuân Quế

Phạm Đức Khu

Nguyễn Văn Sang

Lê Xuân Ngọc

Phạm Đức Thủ

Trần Thị Thanh Thủy

6

10B6

Nguyễn Đình Chuê (HT)

Đỗ Thị Đường

Nguyễn Đình Quang

Nguyễn Thị Lương

Hoàng Văn Ngọc

Nguyễn Thị Cơ Hàn

Đặng Thị Thu Thủy

7

10B7

Lê Viết Huề

Huỳnh Thanh Thạnh

Bùi Văn Phiếm (HT)

Lê Thị Thùy Trang

Huỳnh Tấn Thành

Bùi Văn Tài

Trần Hữu Thị Qúy

01227622839

06174943272

0985749615

8

10B8

Nguyễn Xuân Dưỡng (HT)

Mai Thị Oanh

Trần Thị Nhan

Nguyễn Xuân Duẫn

Nguyễn Tiến Hoàng

Trần Thị Phương Anh

Nguyễn Tiến Dũng

01642714014

01668305443

01686460195

9

10B9

Trương Quang Thu (HT)

Trần Đình Khiểm

Đỗ Thi Lương

Trương Thị Mỹ Linh

Trần Đức Lương

Dương Thế Vũ

Nguyễn Bảo Toàn

0982459254

01688625140

10

10B10

Nguyễn Thị Mỵ (HT)

Trần Văn Nghiêm

Nguyễn Minh Dính

Nguyễn Mạnh Duy

Trần Văn Quyết

Nguyễn Thị Mai

Lưu Minh Tiến

01698901505

0934892099

0164963867

11

12

11B1

Nguyễn Thanh Tiến (HT)

Nguyễn Đình Qúy

Nguyễn Thị Quý

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh

Hồ Thị Ngọc Trang

0975587484

13

11B2

Trần Văn Cương (HT)

Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn Sơn

Trần Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lan

Lê Thị Kim Loan

0972498779

01683577943

14

11B3

Nguyễn Thế Định (HT)

Phạm Trọng Hàn

Vũ Thị Oanh

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phạm Thị Sang Xuân

Thái Thị Ngọc Ánh

Biện Thị Hồng Phúc

15

11B4

Phạm Qúy Nhi (HT)

Huỳnh Thị Hằng

Y Liễu

Phạm Đạo Ngọc

Nguyễn Hoài Bích Thu

Trần Quyết

Lê Thị Minh Ánh

01287542426

01668239789

16

11B5

Võ Tá Sơn

Nguyễn Xuân Tấn (HT)

Nguyễn Thị Lợi

Võ Bá Nguyên Hoàn

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Đình Dương

Phạm Xuân Hương Viên

17

11B6

Văn Quyền(TB)

Mai Văn Thạnh

Huỳnh Thị Kim Liên

Hà Thị Tố Uyên

Mai Hồ Bích Thụy

Trần Quỳnh Giao

Võ Thành Đắc

18

11B7

Nguyễn Văn Duẫn

Nguyễn Ngọc Long (HT)

Trần Thị Châu

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Phan Thị Hà Trang

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

19

11B8

Phạm Gia Hùng (HT)

Nguyễn Thị Phượng

Bùi Thị Bảy

Phạm Thị Ngọc Ánh

Lê Hồng Hà

Vũ Thị Nhật Lệ

Bùi Thị Hạnh

20

11B9

Nguyễn Văn Đua(TB)

Đỗ Văn Vương

Trần Thi Hoa

Nguyễn Thị Hương

Đỗ Quốc Hưng

Phạm Trần Huy Hoàng

Bùi Văn Thừa

01215777649

0905647267

12

21

12B1

Đỗ Thị Nguyệt (HT)

Trịnh Công Sơn

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thị Ánh Hằng

Trịnh Thị Kiều Nguyên

Nguyễn Thanh Thảo

Lê Thanh Doãn

0986255329

22

12B2

Đỗ Thi Liên (HT)

Nguyễn Văn Hải

Lê Thịnh Hoa

Phạm Bá Trường

Nguyễn Văn Hoàng

Lê Thái Trung

Phạm Thị Nhị Diên

01666968809

0973376659

016654640890

23

12B3

Nguyễn Thanh Chương (HT)

Lê Tiến Dũng

Nguyễn Thi Lan

Nguyễn Đoàn Vũ

Lê Xuân Quang

Trương Thế Ngọc

Hồ Thị Như Ý

0603123223

01222699182

24

12B4

Bùi Thị Hồng

Trần Văn Tân(TB)

Nguyễn Như Chiến

Phạm Xuân Toàn

Trần Nữ Hoàng Oanh

Tăng Thị Bíc h Trâm

Phan Nguyên Vũ

0905615869

0976225002

25

12B5

Hoàng Văn Dân (TB)

Nguyễn Văn Phú

Hoàng Thi Xuân

Hoàng Thị Mai Liên

Nguyễn Thị Thu Thủy

Lê Thi Thúy

Phạm Đoàn Lệ Uyên

0979795492

0905778479

01647900595

26

12B6

Hoàng Văn Dân (TB)

Đỗ Tuyền Tuyến

Nguyễn Thị Hà

Hoàng Sĩ Đức

Đỗ Thùy Dung

Cao Nguyễn Anh

Đỗ Thị Bé

01667206039

01667844526

01667844526

27

12B7

Vũ Thị Mười (TB)

Hoàng Ngọc Bắc

Mai Văn Hiệp

Nguyễn Đức Đạt

Hoàng Thị Hằng

Mai Thị Trang

Đặng Thị Mẫn

0982264436

01682748680

0169403109

28

12B8

Đào Đình Anh

Bùi Thị Thời

Vương Thị Hạ (TB)

Đào Quang Minh

Lê Văn Diến

Hoàng Văn Tiến Dũng

Lê Thị Cẩm Thạch

01225770597

0606280089

01228058277

HIỆU TRƯỞNG

 


Tin cũ hơn: