Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Tổ Địa lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Biện Thị Hồng Phúc

ĐHSP Địa lý

Tổ Trưởng

2

Bùi Thị Hạnh

ĐHSP Địa lý

Giáo viên

3

A Tân

ĐHSP Địa lý

Giáo viên

4

Võ Quân Dũng

ĐHSP Địa lý

Giáo viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: