Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Tổ Sinh - KTNN

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH - KTNN NĂM HỌC 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Đỗ Thị Bé

ĐHSP Sinh

Tổ Trưởng

2

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

ĐHSP Sinh

Tổ phó

3

Thái Công Cảnh

ĐHSP Sinh

Giáo viên

4

Nguyễn Bảo Toàn

ĐHSP Sinh

Giáo viên

5

Quách Thị Thu Hằng

ĐHSP Sinh

Giáo viên

6

Lê Thị Cẩm Thạch

Th.s Sinh

Tổ Trưởng tổ văn phòng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: