Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Tổ Hóa học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HOÁ NĂM HỌC 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Lê Thanh Doãn

ĐHSP Hoá

Tổ Trưởng

2

Phan Thị Thiên Hằng

ĐHSP Hoá

Giáo viên

3

Thiều Trường Giang

ĐHSP Hoá

Giáo viên

4

Võ Phạm Nhật Tú

ĐHSP Hoá

Tổ phó

5

Trần Ngọc Giang Châu

ĐHSP Hoá

Trưởng ban hướng nghiệp

6

Phạm Thị Hồng Loan

ĐHSP Hoá

Giáo viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: