Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Tổ Vật lý - KTCN

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - KTCN NĂM HỌC 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Phan Nguyên Vũ

ĐHSP Lý

Thư ký hội đồng

2

Hồ Thị Như Ý

ĐHSP Lý

Tổ Trưởng

3

Bùi Cừ Thiện

ĐHSP Lý

Giáo viên

4

Lê Thị Minh Ánh

ĐHSP Lý

Giáo viên

5

Nguyễn Tiến Dũng

Th.s Lý

Giáo viên

6

Trần Hữu Thị Quý

ĐHSP Lý

Giáo viên

7

Huỳnh Thị Kim Đông

ĐHSP Lý

Giáo viên

8

Phạm Xuân Hương Viên

ĐHSP Lý

Giáo viên

9

Nguyễn Phương Cường

ĐHSP KTCN

Giáo viên

10

Nguyễn Thị Lương

ĐHSP Lý

Giáo viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: