Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2010-2011

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Phan Đức

Th.s Văn

Bí thư, Hiệu trưởng

2

Lê Minh Hoàng

Th.s Anh văn

Phó bí thư, P.Hiệu trưởng

3

Lê Thị Thứ

ĐHSP Văn

P.Hiệu trưởng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: