Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

NĂM HỌC 2011 – 2012


STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Phan Đức

Th.s Văn

Bí thư

Hiệu trưởng

2

Thái Công Cảnh

ĐHSP Sinh

P.Hiệu trưởng

CT công đoàn

3

Lê Thị Thứ

ĐHSP Văn

P.Hiệu trưởng

P. bí thư

4

Nguyễn Ngọc Huệ

ĐHSP TDTT

Bí thư đoàn trường

5

Phạm Xuân Hương Viên

ĐHSP Lý

Giáo viên

6

Thái Văn Nguyên

ĐHSP TDTT

Giáo viên

7

Bùi Văn Thừa

ĐHSP Anh Văn

Giáo viên

8

Phạm Thị Nhị Diên

ĐHSP Anh Văn

Tổ Trưởng CM

9

Biện Thị Hồng Phúc

ĐHSP Địa lý

Tổ Trưởng CM

10

Lê Thị Kim Loan

ĐHSP Sử

Tổ Trưởng CM

11

Hoàng Thị Hậu

ĐHSP Sử

Giáo viên

12

Trần Thị Thuỷ

ĐHSP Văn

Tổ Trưởng CM

13

Y Hái

ĐHSP Văn

Giáo viên

14

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

ĐHSP Sinh

Giáo viên

15

Lê Thị Cẩm Thạch

Th.s Sinh

Giáo viên

16

Nguyễn Bá Hiếu

Th.s Toán

Tổ phó CM

17

Lưu Minh Tiến

ĐHSP Anh Văn

Giáo viên

18

Nguyễn Thị Lệ Hằng

DHSP Tin

Tổ Trưởng CM

19

Lê Hồng Quân

ĐH TDTT

Tổ Trưởng CM

20

Nguyễn Văn Minh

ĐHSP Anh Văn

Tổ phó CM


Tin mới hơn: