Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 21 Tháng 9 2014 00:00

SỞ GD&ĐT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/KHXHH-TrQT

Đăk Hà, ngày 20 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN NĂM  HỌC 2014 - 2015

Căn cứ công văn số 1182/SGDĐT-KHTC ngày 17/9/2014 của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc Thống nhất cho phép đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch vận động XHHGD, Trường THPT Trần Quốc Tuấn lập Kế hoạch vận động đóng góp tự nguyện năm học 2014-2015 như sau:

1. Nội dung vận động:

Vận động sự tài trợ và đóng góp tự nguyện từ các gia đình HS, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện bằng tiền mặt và các hiện vật (sắt, sơn và ngày công) để tăng cường cơ sở vật chất nhà trường năm học 2014- 2015.

2. Mục đích:

+ Sửa chửa, sơn lại hệ thống cửa đi và cửa sổ dãy nhà học 27 phòng đã hư hỏng và xuống cấp trong năm học 2013-2014.

+ Trả bù kinh phí đổ nền bê tông nhà xe HS trong năm học 2012-2013.

3. Đối tượng hưởng lợi:

Mỗi HS được hưởng lợi trong suốt cả 03 năm học cấp THPT tại trường.

4. Hình thức vận động, huy động:

Vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ tiền mặt, hiện vật (sắt, sơn, ngày công) cho nhà trường với tinh thần tự nguyện.

5. Cách tổ chức thực hiện:

Phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân ghi số tiền ủng hộ vào danh sách, ký tên và ghi rõ họ tên, địa chỉ và nộp tiền về bộ phận kế toán, thủ quỹ của Ban đại diện CMHS nhà trường.

6. Nội dung chi cụ thể:

+ Trả bù kinh phí đổ nền bê tông nhà xe học sinh trong năm học 2012-2013: Còn nợ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

+ Trả kinh phí sửa chữa hệ thống cửa sổ, cửa đi của dãy nhà học 27 phòng trong năm học 2013-2014: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

7. Chất lượng công trình:

Theo chi tiết bản vẽ kỹ thuật và Hợp đồng ký kết giữa Thường trực Ban đại diện CMHS trường (chủ đầu tư) với nhà thầu xây dựng.

Kế hoạch này được niêm yết công khai tại trường từ ngày 20/9/2014 đến ngày 20/11/2014.

Nhà trường rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển của nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Phan Đức

Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 21:07