Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có thu tiền trong nhà trường PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 30 Tháng 8 2014 00:00

 

 

SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-THPTTrQT

Đăk Hà, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có thu tiền trong nhà trường

 

 

Kính gửi: Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

Tên trường, cơ sở giáo dục: Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

 

Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm gồm các nội dung sau:

1. Tình hình học sinh đăng ký học thêm:

Số lớp dạy thêm:

Khối

TS lớp

Môn dạy học thêm trong nhà trường

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Sử

Địa

AV

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Lớp 12

10

8

253

6

201

6

197

1

25

5

152

2

69

2

69

3

83

Lớp 11

8

8

277

5

177

4

143

0

0

4

134

1

36

1

36

8

277

Lớp 10

9

9

340

9

340

9

340

0

0

5

184

0

0

0

0

9

340

 

2. Tình hình giáo viên đăng ký dạy thêm:

Có danh sách trích ngang của người đăng ký dạy thêm kèm theo đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 của Quy định về dạy thêm, học thêm kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Nội dung dạy thêm: Theo nhóm đối tượng

- Đối tượng: Trung bình, yếu:

+ Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình SGK, củng cố hệ thống hóa kiến thức kỹ năng theo từng bài, từng chương.

+ Dạy theo hướng tự luận đối với các môn Toán, Văn Trắc nghiệm khách quan đối các  môn: Vật Lý, Hóa Học. Vừa trắc nghiệm, vừa tự luận đối với môn tiếng Anh.

+ Dạy theo mức độ nhận biết, hiểu vận dụng đơn giản để làm bài tập.

- Đối tương khá, giỏi:

+ Dạy chương trình SGK và chương trình nâng cao.

+ Bồi dưỡng một số chuyên đề.

4. Địa điểm tổ chức dạy thêm:

Tên cơ sở dạy thêm: Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Địa chỉ: Đường 24/3-tổ dân phố 2 - thị trấn Đăk Hà - Đăk Hà – Kon Tum.

Điện thoại liên lạc: 0602213279.

5. Tình hình cơ sở vật chất:

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm: Đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

- Diện tích phòng học trung bình 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo;  đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

- Mỗi phòng 24 bàn, kích thước bàn cao 0,8m, kích thước mặt bàn: 1,2m x 0.4m

- Bảng học: 01 bảng chống lóa; kích thước 3,5m x 1,2m, màu xanh lá cây, cách treo bảng phù hợp.

- Công trình vệ sinh: Sạch sẽ; nam, nữ riêng.

6. Học phí học thêm: Thống nhất ban đại diện CMHS.

- Mức thu tiền học thêm:

+ Khối lớp 10: 12 tiết /3 buổi/3-5 môn/tháng, ứng tổng số tiền/tháng/HS: 270.000đ

+ Khối lớp 11: 12 tiết /3 buổi/3-5 môn/tháng, ứng tổng số tiền/tháng/HS: 270.000đ

+ Khối lớp 12: 12 tiết /3 buổi/3-5 môn/tháng ứng tổng số tiền/tháng/HS: 270.000đ

- Phương án chi tiền học thêm: Theo Quy định về DTHT tại Quyết định 45 của Tỉnh:

+ 70% chi thù lao cho GV trực tiếp giảng dạy

+ 30% chi công tác quản lý DTHT; chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị và tài liệu giảng dạy; chi tiền điện, nước và sửa chữa CSVC phục vụ DTHT, cụ thể:

. 7% lập quỹ phát triển nhà trường (gồm mua văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học thêm, trang thiết bị và tài liệu giảng dạy, biên soạn đề cương dạy thêm; chi sửa chữa CSVC……..).

. 7% chi bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm các lớp.

. 14% chi công tác quản lý chung (gồm BGH, thư ký HĐ, Ban Chuyên môn, Ban nề nếp, tổ trưởng chuyên môn)

. 2% chi cho các bộ phận, cá nhân phục vụ công tác DTHT (gồm kế toán, thủ quỹ, trực bảo vệ, văn phòng phô tô tài liệu).

7. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm:

7.1. Cách tổ chức:

+ Số buổi: Khối 10, 11, 12 -  3 buổi/tuần.

+ Số môn:

Khối

Lớp

Môn

Ghi chú

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Sử

Địa

AV

 

10

10B1 đến 10B4

X

X

X

 

 

 

 

X

10B5 đến 10B9

X

X

X

 

X

 

 

X

 

11

11B1, 2, 3, 5

X

X

X

 

 

 

 

X

 

11B4

X

X

 

 

X

 

 

X

 

11B6,7

X

 

 

 

X

 

 

X

 

11C1

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

12

12A1,12A2,12B1,12B2

X

X

X

 

 

 

 

 

 

12B3

X

X

 

 

X

 

 

X

 

12B4

X

 

X

X

 

 

 

 

 

12B5

X

X

X

 

X

 

 

X

 

12B6

X

 

 

 

X

 

X

X

 

12C1,12C2

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

7.2. Nội dung chương trình, đề cương ôn tập:

- Đối với lớp 10, 11: Việc biên soạn đề cương, BGH giao cho Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công, tổng hợp và triển khai dạy theo đề cương.

- Riêng đối với lớp 12, BGH giao cho Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công, tổng hợp đề cương theo hướng sau:

+ Căn cứ vào đề cương ôn tập thi tốt nghiệp THPT của Sở GD&ĐT năm học 2013 – 2014 và tài liệu của Bộ.

+ Dựa vào đề thi tốt nghiệp và thi CĐ, ĐH 2014.

+ Soạn đề cương bám sát chương trình và hệ thống hóa kiến thức theo từng chương, giai đoạn, thời kỳ cho các môn còn lại.

-  Các đề cương sau khi được thống nhất được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

7.3. Công tác tổ chức quản lý:

- Tổ chức họp Hội CMHS lấy ý kiến và thông qua kế hoạch, chủ trương của nhà trường đồng thời xác định trách nhiệm của CMHS trong việc quản lý con em ở nhà, nhắc nhở và tạo điều kiện cho các em học tập...

- Tiến hành thăm dò học sinh để lấy ý kiến.

- Phân học sinh học theo các nhóm tương đương về năng lực.

- Lập sổ đầu bài để theo dõi việc dạy hàng buổi.

- Lập danh sách học sinh điểm danh hàng buổi.

- BGH nhà trường giao cho Ban chuyên môn theo dõi, kiểm tra đột xuất, định kì việc soạn đề cương, giáo án dạy thêm, học thêm.

- Tiến hành kiểm tra kiến thức học sinh mỗi học kỳ 2 lần để làm cơ sở, định hướng cho việc dạy học hiệu quả hơn.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;                                                                             (đã ký)

- Lưu VP.

Phan Đức

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 20:58