Đăng nhậpHÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Những trang Web Hướng nghiệp hay cần tham khảo

1. Star.edu.vn - Tư vấn HN trực tuyến (TRUNG TÂM TƯ VẤN HN SAO VIỆT, trả tiền).

2. Những bài trắc nghiệm về nghề nghiệp tại một số địa chỉ:

 

http://aad.vnuhcm.edu.vn/huongnghiep/

http://www.assessment.com/

http://www.choicedegree.com/

http://www.schoolfinder.com/careers/3step1.asp

http://www.jobfutures.ca/

3. Các website có thể hỗ trợ để tìm hiểu về sở thích nghề nghiệp, xác định năng lực học tập bản thân, điểm chuẩn tuyển sinh, tìm hiểu về nghề nghiệp, danh bạ nghề nghiệp, xu thế thị trường lao động:

- http://www.tuoitre.com.vn;

- http://www.aad.vnuhcm.edu.vn/huongnghiep;

- http://www.career.vnuhcm.edu.vn;

- http://www.vietnamworks.com;

- http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn;

- http://www.huongnghiep.com.vn;

- http://www.huongnghiep.vn

- http://www.occupationalinfo.org (từ điển chức danh nghề nghiệp);

- http://www.online.onetcenter.org;

- "Tư vấn hướng nghiệp trực tuyến" tại www.star.edu.vn

- TUVANHUONGNGHIEP. VN

- www.vngender.edu.vn

- www.eduvision.com.vn.

Dựa trên cơ sở năng lực, sở thích, quan điểm, nguyên tắc sống của bạn..., các trắc nghiệm sẽ đưa ra những tư vấn và dự đoán về nghề nghiệp hoặc nhóm ngành nghề phù hợp với bạn. Tuy nhiên, không nên tuyệt đối hóa việc chọn nghề qua việc làm bài trắc nghiệm. Việc chọn nghề còn phải xét đủ những điều kiện vật chất, xã hội, kinh tế... ở xung quanh ta, và phối hợp với nhiều phương pháp khác để đạt được hiệu quả cao nhất.